Det handler om at vælge den rigtige teknologi.

 

Forretningsstrategi - virksomhedens
innovative og strategiske udvikling

En forretningsstrategi er et dynamisk ledelsesredskab, der skal bruges aktivt i virksomhedens daglige drift.

En god strategi er en strategi, der både forholder sig til langsigtet udvikling og kortsigtet handling. Den langsigtede
udvikling med en visionær og retningsgivende strategi, og den kortsigtede handling, der af såvel ledere, medarbejdere
som samarbejdspartnere kan omsættes til konkrete og klare prioriteringer.

Strategi -jeres innovative ledelses- og udviklingsværktøj

En god strategi præciserer, hvad jeres virksomhed vil og skal. Den har afgrænsning og præcisering af fravalg, der skærper rammerne for
virksomhedens aktiviteter og mål, og danner dermed udgangspunktet
for den rette adfærd blandt ledere og medarbejdere.

En god strategi forholder sig også til den strategiske usikkerhed, som kan rumme dels muligheder, dels trusler for virksomheden, og som ledere og medarbejdere i virksomheden forventeligt er årvågne overfor. Årvågenhed betyder, at virksomheden løbende skal udfordre sin strategi - så den forbliver god!

Hvis markedet, lovgivningen eller andre afgørende forudsætninger ændres, skal virksomhedens strategi lægges om
herefter, således at den fremtidige positions sikres.

Udbytte af strategiudvikling:

Alle organisationer - store som mindre virksomheder, der bygger på en strategi kan udvikle sig. I kan gennemføre innovative projekter i jeres virksomhed, og imødekomme jeres kunder som førende på jeres markeder, ved hjælp af:

 • Et resultatorienteret ledelsesredskab
 • En klar strategiplan som er nyskabende og generere innovative ideer, der kan omsættes til handlingsplaner
     og prioritering.
 • Klare mål, visioner, mission og implementerede værdier.
 • Handlingsplaner og primære mål for virksomheden, samt hvorledes disse må er målbare f.eks. via Key Proformens
     Indikators (KPI'er)

Vi tilbyder:

 • Strategiske analyser af virksomhedens interne ressourcer, såvel som de eksterne forhold.
 • Strategiudvikling med kortlægning og udarbejdelse af en strategisk plan for jeres virksomhed, der sikrer en forankring
     i hele virksomheden.
 • Strategiimplementering bla med implementering af de besluttede konkrete handlinger, monitorering og kontrol samt
     løbende evaluering af strategien.
 • Videreudvikling ved fornyelser af eksisterende strategiplaner der matcher den ønskede position for jeres virksomhed
     i markedet.

Kontakt os for et møde om hvordan vi kan bidrage til udviklingen af jeres virksomhed.