Det handler om at vælge den rigtige teknologi.

 

Hvilket udbytte har min virksomhed af de sociale medier?

 • Direkte og løbende dialog med jeres målgruppe
 • Skaber sociale relationer til jeres brand
 • Øger kendskabsgraden til jeres produkter, ydelser og organisation

Hvordan får min virksomhed succes med de sociale medier?

 • Definer en social marketingsstrategi både for entreen og fremtiden i de sociale medier
 • Vurder præcist hvilke sociale medier der er optimale i relation til jeres kunder
 • Vær til stede - lyt til jeres kunder og hav respekt for etikken på den sociale platform.

Sociale medier - online markedsføring tæt på dine kunder

De sociale medier er gode kanaler til opbygning af brand- og produktkendskab, samt til at skabe en løbende og involverende dialog med jeres målgruppe om jeres produkter.

Det er afgørende for jeres virksomheds succes på de sociale medier, at jeres profil afspejler jeres strategi for markedsføring i de sociale medier, og er i tråd med etik og lovgivning, både for de specifikke medier og den generelle markedsføringslov for disse medier.

Hos SundVision er vi sparringpartner for din virksomheds synlighed i de sociale medier. Kontakt os for at høre om hvordan vi kan hjælpe jer.

7 elementer til en vellykket sociale medier kampagne

Målrettet

Hver enkel social mediekampagne skal være unik. Dog har alle succesrige kampagner i sociale medier et identisk sæt af succeskriterier og mål.  

 • Du bør afsætte tid og ressourcer til at tænke over dit mål, målgruppen og den forventede succes. 
 • Du skal beslutte om dit mål er, at forbedre 'brand awareness' blandt en ny målgruppe eller at informere, uddanne
     og engagere de eksisterende kunder.
 • Du skal være bevidst om, om du vil aktivere ambassadører og vigtige influenter? Vil oprette 'buzz' om dit nyligt
     lancerede produkt, eller du ønsker at forbedre salget af en eksisterende produktlinje.
 • Vurder hvilke tiltag der kan forventes at ramme den valgte målgruppe.
 • Sæt kriterierne for hvordan du vil tjene penge på det engagement, og den trafik du generere.

Fokuseret

Mange virksomheder smider mange penge efter deres sociale mediekampagner og håber, at det vil komme tilbage til dem med fuld værdi. Men det gør det ikke blot ved, at de får store eller større andele af markedsføringsbudgettet.

Din kampagne bør fokusere på specifikke emner, konkurrence eller kundeproblemstillinger.
Vær bevidst om at din sociale medier kampagne skal være interaktiv. Med klart fokus på produkt og målsætning, kan du nemt skabe et passende indhold og budskab, som anerkender en række tiltag, dine kunder skal tage.

Målbar

Succesen af din sociale medier kampagne er målbar ved at etablere passende målinger. Det bliver ligetil, hvis mål og de aktioner der skal træffes af kunderne er klart defineret. 

En af de ukontrollerbare ting ved sociale medier kampagner er, at når budskaberne er sendt ud, kan du ikke regulere deres præstationer og resultater.
Derfor er det afgørende, at have et gennemarbejdet grundlagt for hver enkel kampagne i de sociale medier.

Din sociale medier kampagne kan give et uventede resultater. Hvis du ikke rammer dine mål, så antag ikke med det samme at din kampagne har slået fejl.  I en sådan situation, bør du tage et nærmere kig på alle målingerne, og der ud fra omfordele dine ressourcer, så den følgende måling kan give et reelt billede af din kampagnes effekt.

Unikt indhold

I den første tid efter implementeringen af sociale medier i den digitale markedsføring, var der kreative og originale kampagner, der var i stand til at skabe masser af 'buzz'. 
Men i det nuværende overfyldt marked, har tingene ændret sig og det er svære at skille sig ud.

Du skal derfor være langt mere målrettet end tidligere for at få opmærksomhed fra dine kunder.  Den vigtigste faktor for en vellykket sociale medier kampagnen er, at skabe et godt indhold - præsenteret på en spændende og interessant måde. 

Hvis du er bekendt med dine kunders interesser og problemstillinger, har du en meget større chance for, at sammensætte et indhold der begejstrer din målgruppe.

Simpel

Hold dine sociale medier kampagner enkle og umiddelbar. Kreativitet kan afgjort skabe en positiv opmærksomhed, til gengæld kan for meget kreativitet få en kampagne til at virke useriøs.

Vær opmærksom på at når en kampagne indeholder spørgsmål, at der stilles så få og præcise spørgsmål som muligt. I modsat fald kan din målgruppe føle det alt for overvældende og vælge at hoppe videre.

Tilbyd dine kunder noget de vil finde attraktivt som belønning for deres engagement. Her er du ikke begrænset til f.eks at give rabatter på produkter, de fleste bløde tilbud vil være attraktive, så længe din sociale mediekampagne er relevant, engagerende og sjov.

Medie og Budskab

En spændende budskab kan bidrage til at skabe en fantastisk kampagne, men det er ikke nok. For at din kampagne bliver en succes, skal dit budskab kommunikeres via relevante, dvs. i forhold til din målgruppe de rigtige kanaler.

Du kan ikke kun stole på 'The Big Three' - Facebook, Youtube og Twitter. Hvad hvis din målgruppe f.eks. slet ikke befinder sig på disse platforme? 

Derudover er det bekendt, at folk har forskellig adfærd på forskellige platforme.  Du er nødt til at finde de perfekte match af platform og budskab.

Din kampagne bør være fuldt integreret med alle dine reklamer, øvrige markedsføring og PR-aktiviteter. Dette vil øge effekten af din sociale mediekampagne hos din målgruppe.

Bemærkelsesværdigt

De fleste vellykkede kampagner etablerer et følelsesmæssigt bånd mellem budskab/produktet og målet kunden, ved at tilbyde en kombination af et stort indhold og en oplevelse.

Det er afgørende, at du engagere dine kunder i en løbende dialog og viser, at du værtsætter dem og deres engagement i dit produkt og brand.