Hvad er GDP? Og hvorfor er det vigtigt?

Her finder du information om god distributionspraksis (GDP)

Baggrund for GDP

Gennem udviklingen af et givent lægemiddel er der iværksat og tilført en mængde værdiskabende aktiviteter. som gør det muligt at fremstille et lægemiddel.

Det er afgørende for forbrugeren. at lægemidler kan bevare den høje kvalitet helt frem til denne, uafhængig af hvor fra lægemidlerne kommer og hvordan de er opbevaret, omlastet og transporteret.

GDP er nødvendigt fordi:

  • Konsekvenserne af fejl kan være kritiske
  • Forbrugerens muligheder for at teste kvaliteten er begræset – kun stikprøver

Kvalitet skal bygges ind i produktet undervejs, den kan ikke, med tilstrækkelig sikkerhed, måles i det færdige produkt.

GDP skal sikre:

  • At lagerbetingelserne opfyldes til enhver tid, også under transport
  • At kontaminering med eller af andre produkter undgås
  • En passende omsætning af de oplagrede lægemidler
  • At lagring sker under sikrede forhold
  • De rigtige produkter til den rette virksomhed til den rette tid
  • Et sporingssystem for lægemidler
  • Et effektivt tilbagekaldesessystem

Du kan finde information om god distributionspraksis (GDP) i:

GDP – bekendtgørelse nr. 1541 af 18. december 2019 om distribution af lægemidler (retsinformation.dk)

Forordning (EU) 2019/6 om veterinærlægemidler

Detaljerede retningslinjer for distribution fremgår af

vejledning af 5. november 2013 i god distributionspraksis for humanmedicinske lægemidler (eur-lex.europa.eu)

Gennemførselsforordning (EU) 2021/1248 vedrørende god distributionspraksis for veterinærlægemidler