Vores vigtigste sikkerhedsopgave er at passe godt på dine data

Som hostingleverandør er vores vigtigste sikkerhedsopgave at passe godt på dine data og sørge for, at du til enhver tid lever op til sikkerhedskravene fra dine kunder. Sikkerhed er derfor et område, som vi tager meget seriøst på alle niveauer. Vi hoster alle vores kunders løsninger gennem partnersamarbejde med Curanet A/S, som har etableret et brancheledende informationssikkerhedsprogram (ISMS), der giver vores kunder den bedste beskyttelse og højeste grad af tillid. For at vi kan operere så effektivt som muligt, bruger vi underleverandører til udvalgte services. Hvis underleverandørerne kan have påvirkning på vores sikringsmiljø, sørger vi for, at de efterlever samme strenge krav som os selv. Det gør vi via kontrakter, databehandleraftaler, revisionserklæringer, egenkontrol og fortrolighedsaftaler. Vi kontrollerer løbende, at vores underleverandører efterlever kravene.

Medarbejdersikkerhed

Alle medarbejdere og konsulenter med adgang til systemer og faciliteter er underlagt vores sikkerhedspolitikker. Alle gennemgår obligatorisk undervisning, hvor de bliver præsenteret for alle relevante og aktuelle privacy og sikkerhedsemner. Dette sker både ved start og løbende gennem deres ansættelse. Formålet er at ruste medarbejderne til at modstå aktuelle trusler mod virksomhedens og kundernes data.

GDPR – Tjekliste til kunder

Hensigten med denne tjekliste er at hjælpe dig som kunde med at komme i gang med at få udarbejdet en del af den dokumentation, som er nødvendig for at kunne efterleve persondataforordning (GDPR). Vi kan  ikke garantere, at du som kunde efterlever reglerne blot ved at benytte denne tjekliste, da der kan gælde særlige omstændigheder for dig og din virksomhed.
1. Få styr på de vigtigste begreber
2. Fortegnelse over persondata

3. Behandlingsgrundlag

4. Privatlivspolitik

5. Databehandleraftaler

6. Pligt til at slette persondata 

7. De registreredes rettigheder

8. Skriftlig risikovurdering

9. Beredskabsplan

10. Overførsel til tredjelande

 

Partner sikringsmiljø

 • ISAE 3402 Type 2

  ISAE 3402 Type 2 er en sikkerhedserklæring som beskriver, hvordan vi sikrer de ydelser, som vi leverer til vores kunder.

 • ISO 27001

  ISO 27001 er en international Sikkerhedscertificering standard for håndtering af informationssikkerhed.

 • Databehandleraftale

  Behandler du personoplysninger i din virksomhed, og har du samarbejdspartnere, som behandler oplysningerne på dine vegne, skal du indgå databehandleraftale.

 • Danske datacentre

  EU’s regler om frie datastrømme giver mulighed for at opbevare og dele ikke-persondata i ethvert EU-medlemsland, men vi vælger Danmark.

 • 24/7 systemovervågning

  Datacentret hos vores hostingpartner er overvåget 24/7/365. Vi overvåger og måler tilgængelighed samt ydeevne på alle tider af døgnet.